top of page

כל הזכויות באתר "ארץ דגן" שמורות וכל תכניו המפורטים בלעדיים

אין להוציא כל מידע מהאתר לשימוש קבוצתי או פומבי ללא אישור בכתב מבעל האתר

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולמידע המפורט בו מהווה הסכמת משתמש לתנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים ולגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

ידוע לגולש כי התכנים המוצגים באתר אינם בגדר ייעוץ מקצועי ובעלי האתר אינם אחראים על תוצאות הטיול, בין אם תוצאות ישירות או עקיפות העלולות להיגרם כתוצאה משימוש במידע באתר

על הגולש חלה אחריות לפעולותיו ותוצאותיו של הטיול ואין לבעלי האתר אחריות על אופן השימוש במידע המוצג באתר

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "ארץ דגן" שייכים לבעלי האתר בלבד בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים

בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, תמונות, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו

אסור למשתמש באתר להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, לשכפל, למכור או להשכיר כל חלק מן החומר המוגן בכלל, וקבצי אודיו ו/או וידאו בפרט, בין אם על ידי המשתמש ובין אם באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכל צורה ואמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים מכאניים טכניים או אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר

השימוש באתר "ארץ דגן" הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש ואין לבעלי האתר אחריות על עדכון הפרטים באתר

אין לראות במידע המופיע באתר בנושא טיולים מעבר להצעה כללית לטיול בלבד

כל טיול נכתב ע"י בעלי האתר ואם התגלתה טעות, היא נעשתה בתום לב וללא כוונת זדון

אין לצאת לטיול לפני שבודקים תחזית מזג אוויר ומוודאים שהמסלול לא עובר בנחלים בעת שיטפונות

אין לחצות נחלים אם קיים חשש לשטפונות ברחבי הארץ, למען הסר ספק, הכוונה היא לנחלי הצפון, המרכז והדרום

במידה והטיול בשטחי יהודה ושומרון אין לצאת ללא תיאום מול חמ"ל פיקוד (מרכז ודרום) או גורם בטחוני מוסמך

אין לצאת לטיול ללא בדיקה שהמסלול לא עובר בשטח אש ואין להיכנס לשטח אש ללא קבלת אישור מצה"ל שאין אימונים בשטח זה

בכל תוואי הטיולים בין אם מדובר על שמורות טבע, גן לאומי או שטח אחר, יש ללכת בסימוני השבילים המסומנים בלבד ולא לסטות מהם בשום שלב

בעת יציאה לטיולים המוגדרים ברמת קושי "קשה", אין לצאת לטיול אחרי השעה 9 בבוקר, כדי שלא להיכנס לשעות הלילה

אין לצאת לטיול ללא ציוד טיולים בסיסי כמו מים לכל היום, כובע, נעלי הליכה ומפה עדכנית של הטיול או מדריך מוסמך

בטיולים בהם השביל קרוב לשדה מוקשים, אין לחצות גדרות ולא להתקרב לגדר

לפני יציאתו לטיול, על המטייל לבדוק עם הגורמים המוסמכים את המידע העדכני לגבי המסלול ולוודא את בטיחותו ואת כל פרטיו

ניתן להקים אוהל רק בחניוני הלילה הפזורים בכל הארץ ומצוינים במפות השבילים

אין להקים אוהל בחניוני היום של קק"ל אלא אם צויין אחרת באתר שלהם

אין לצאת לטיולים ולסכן אחרים אם קיימים תסמיני קורונה או קרבה לחולה מאומת המחייבת בידוד

למען הסר ספק, יש לראות את המידע באתר "ארץ דגן" כמסירת מידע בלבד, אשר אין צוות האתר אחראי לנכונותו

bottom of page